החוק קובע כי לא ניתן לגבות יותר מ7% מערך הדירה ללא מתן ערבות בנקאית לכסף , ערבות הבנקאית באה להבטיח את כספת של הרוכשים אל מול הוצאותיו של הייזם או הקבלן המבצע .